Loading...
Home2018-12-17T16:13:25+00:00

VG&V en VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland bundelen krachten per 1 januari 2019

Geachte relatie,

Per 1 januari 2019 bundelen VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland en Vluchtelingenwerkgroep Gooi & Vechtstreek (VG&V) hun krachten. VluchtelingenWerk zal alle activiteiten van VG&V overnemen.

VG&V biedt sinds eind 2013 hulp aan statushouders in de gemeenten Hilversum en Wijdemeren en is gevestigd in wijkcentrum De Geus (Geuzenweg 84) in Hilversum.

De belangrijkste reden voor de krachtenbundeling is de gestage afname van het aantal statushouders waardoor er niet langer bestaansrecht is voor twee vluchtelingenorganisaties in de regio. Daarbij is er al geruime tijd sprake van een intensieve samenwerking tussen beide organisaties.

De vrijwilligers en de beroepskracht die nu werkzaam zijn bij VG&V zullen vanaf 1 januari samen met de vrijwilligers en beroepskracht van VluchtelingenWerk West- en Midden Nederland de werkzaamheden gaan uitvoeren voor de statushouders die zich vestigen in Hilversum en Wijdemeren. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de locatie van VluchtelingenWerk aan de Orchideestraat 8 te Hilversum.

VG&V en VluchtelingenWerk hebben dezelfde aandachtsgebieden, waaronder maatschappelijke begeleiding, budgetcoaching, taalondersteuning, jobcoaching en de voorbereiding op de participatieverklaring. De bundeling van kennis en ervaring op deze gebieden zal de hulpverlening aan statushouders verder versterken. Zowel het bestuur als de beroepskrachten van VG&V zien het als een logische volgende stap die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het werk voor vluchtelingen in de regio.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van VG&V & VluchtelingenWerk West en Midden Nederland

Maatschappelijke begeleiding

Wanneer een vluchteling in Nederland een nieuwe start moet maken is dat meestal niet eenvoudig. De manier waarop in Nederland zaken geregeld worden is vaak ingewikkeld in vergelijking met andere landen op de wereld

Lees meer

Taalondersteuning

Hoe beter je Nederlands spreekt en begrijpt hoe beter je jezelf kunt redden in de maatschappij. Vandaar dat onze vrijwilligers vluchtelingen steunen bij het oefenen van de taal.

Lees meer

Loopbaanbegeleiding

Een nieuwe toekomst opbouwen en je eigen geld kunnen verdienen, dat is de wens van veel vluchtelingen. Daarom hebben we een speciaal groepje vrijwilligers dat kijkt welke mogelijkheden er zijn voor stage, studie of (vrijwilligers) werk.

Lees meer
”Het liefst wil ik huisarts worden”
Rama (45 jaar): ”Ik ben arts en in Sri Lanka woonde ik in een oorlogsgebied. Ik heb daar veel mensen onder extreme omstandigheden geopereerd. Wat het mooiste in mijn leven is? Dat ik op die manier echt iets voor anderen kon betekenen. Dat zou ik ook in Nederland willen doen.

Het is moeilijk om een goede baan te vinden. Nu draai ik nacht- en weekenddiensten als oproepkracht bij verpleeghuizen maar het liefst zou ik een vaste baan vinden als huisarts. Gelukkig heb ik veel contact met Jan. Dankzij hem kan ik mijn netwerk uitbreiden en mijn Nederlandse taal verbeteren. Hij stuurt mij vacatures door en we oefenen bijvoorbeeld samen hoe je telefonische interviews geeft.

Er zijn veel dingen die ik mooi vind in Nederland. De natuur maar vooral het systeem van leven hier. In vergelijking met Sri Lanka zijn met name de gezondheidsdiensten hier geweldig georganiseerd. Wat ik ook mooi vind is de Afsluitdijk. Het zou prachtig zijn als we ook zulke dijken kunnen bouwen voor de stuwmeren in Sri Lanka.”

Rama