Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek (VG&V) is een stichting die sinds 2014 vluchtelingen begeleid in de gemeenten Hilversum en Wijdemeren. De organisatie bestaat uit ongeveer vijftig enthousiaste vrijwilligers en een betaalde medewerker die de vrijwilligers coördineert. Het bestuur bestaat ook uit vijf actieve vrijwilligers. Daarnaast is er nog een werkgroep van vrijwilligers die de communicatie en publiciteit verzorgen.

Vanuit Buurthuis de Geus in Hilversum steunen onze vrijwilligers vluchtelingen als maatschappelijk begeleider, taaldocent of loopbaanbegeleider.
Zo proberen we gezamenlijk vluchtelingen een goede start in Nederland te geven. Met onze activiteiten willen we bereiken dat vluchtelingen zelfredzaam worden en dat hun integratie op een prettige manier verloopt.

De vluchtelingen die we helpen zijn mensen met een (tijdelijke of permanente) verblijfsvergunning. Zodra zij in Hilversum of Wijdemeren komen wonen, gaan onze vrijwilligers van de maatschappelijke begeleiding aan de slag om ze bij te staan in alle zaken die geregeld moeten worden. Daarnaast begeleiden we de vluchtelingen bij het leren van de Nederlandse taal en als dat mogelijk is ook bij hun zoektocht naar studie of werk. De begeleiding duurt in principe maximaal twee jaar.

Bestuur

De leden van ons bestuur vervullen hun functie op vrijwillige basis. Ons bestuur bestaat op dit moment uit:

Eltje van Houten Voorzitter
Eric Remijn Penningmeester
Myriam Baaten Secretaris

Privacyverklaring

Klik hier