Brief aan de statushouders

Beste statushouder,

Per 1 januari 2019 bundelen VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland en Vluchtelingenwerkgroep Gooi & Vechtstreek (VG&V) hun krachten. VluchtelingenWerk zal alle activiteiten van VG&V overnemen.

De definitieve verhuizing vindt plaats eind januari. Dit betekent voor u dat u vanaf 1 februari welkom bent bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland voor maatschappelijke begeleiding, taalcoaching, budgetcoaching, loopbaanbegeleiding en de voorbereiding op de Participatieverklaring.
De meeste vrijwilligers van VG&V en de beroepskracht Daniël Houtkruijer blijven u begeleiden en ondersteunen, maar dan vanuit VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland aan de Orchideestraat 8 in Hilversum.

De belangrijkste reden voor de krachtenbundeling is de gestage afname van het aantal statushouders waardoor er niet langer bestaansrecht is voor twee vluchtelingenorganisaties in de regio. Daarbij is er al geruime tijd sprake van een intensieve samenwerking tussen beide organisaties.

VG&V biedt sinds eind 2013 hulp aan statushouders in de gemeenten Hilversum en Wijdemeren en is gevestigd in wijkcentrum De Geus (Geuzenweg 84) in Hilversum.
VG&V en VluchtelingenWerk hebben dezelfde aandachtsgebieden, waaronder maatschappelijke begeleiding, budgetcoaching, taalondersteuning, jobcoaching en de voorbereiding op de participatieverklaring. De bundeling van kennis en ervaring op deze gebieden zal de hulpverlening aan u als statushouder nog verder versterken. Zowel het bestuur als de beroepskrachten van VG&V zien het als een logische volgende stap die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het werk voor vluchtelingen in de regio.

Wat kunt u verwachten?

Uw contactpersoon
Omdat de beroepskracht van VG&V, Daniël Houtkruijer, in dienst treedt bij VluchtelingenWerk blijft hij ook voor u het aanspreekpunt. En ook veel van de vrijwilligers van VG&V gaan mee naar VluchtelingenWerk. In de meeste gevallen blijft uw contactpersoon dan ook dezelfde. Dit zal waar mogelijk ook nog persoonlijk met u worden besproken.

Spreekuur
U kunt vanaf 1 februari van maandag tot en met donderdag terecht op het spreekuur van 13.00 uur tot 15.00 uur aan de Orchideestraat 8.

Juridische begeleiding
U kunt op de dinsdag van 9.30 uur tot 16.30 uur gebruikmaken van juridische begeleiding aan de Orchideestraat 8. Het is wel nodig daarvoor een afspraak te maken. Dit is geen inloopspreekuur.

Dossiers
Tijdens de begeleiding van elke statushouder wordt een dossier bijgehouden. VluchtelingenWerk zal uw dossier overnemen en u om toestemming vragen om de begeleiding en ondersteuning van VG&V over te nemen. Daarvoor ontvangt u een toestemmingsformulier.

Openingstijden VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland
Maandag 9.30 uur – 16.30 uur
Dinsdag 9.30 uur – 16.30 uur
Woensdag 9.30 uur – 16.30 uur
Donderdag 9.30 uur – 16.30 uur

Adres
Orchideestraat 8, 1214 BJ Hilversum
Telefoon 035-6239838

Wij hopen dat alles tot zover duidelijk is. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon van VG&V.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van VG&V en VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland

 

 

 

 

De volgende publicaties zijn beschikbaar:

Jaarverslag VG&V 2017

Jaarverslag VG&V 2016

 

Nieuwsbrieven