Wat wij doen

/Wat wij doen
Wat wij doen2017-05-19T11:21:03+00:00

Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek (VG&V) steunt vluchtelingen bij het vinden van hun draai in de Nederlandse samenleving. Onze organisatie bestaat uit ruim vijftig enthousiaste vrijwilligers en een betaalde medewerker. We zetten ons gezamenlijk in om vluchtelingen met een (tijdelijke of permanente) verblijfsvergunning te ondersteunen.

Wij bieden: maatschappelijke begeleiding, taalondersteuning en loopbaanbegeleiding. Zo kunnen we gezamenlijk werken aan integratie en tegelijkertijd de zelfredzaamheid van vluchtelingen bevorderen. Met deze integrale werkwijze bieden we vluchtelingen de kans om een toekomst in Nederland op te bouwen.

Maatschappelijke begeleiding

Wanneer een vluchteling in Nederland een nieuwe start moet maken is dat meestal niet eenvoudig. De manier waarop in Nederland zaken geregeld worden is vaak ingewikkeld in vergelijking met andere landen op de wereld. Wanneer je bijvoorbeeld een zorgverzekering moet afsluiten, een nieuwe energieleverancier moet regelen of op zoek moet naar een school voor de kinderen vraagt dat om speciale (administratieve) vaardigheden.

Ook dingen die voor ons de gewoonste zaak van de wereld zijn – zoals je vuilnis buitenzetten op een vaste dag of een verkoper aan je voordeur afwijzen – zijn voor vluchtelingen niet direct vanzelfsprekend. Het is dan heel prettig als iemand even de tijd neemt om je uit te leggen hoe het werkt. Daarnaast zijn er soms persoonlijke vragen waar onze vrijwilligers bij kunnen helpen.

Onze vrijwilligers steunen vluchtelingen hierbij. Ze kunnen drie keer per week terecht op ons spreekuur. Vanaf het moment dat ze in Hilversum een vaste woonplaats krijgen, kunnen ze bij ons terecht met vragen.

Bij maatschappelijke begeleiding krijg je ook veel terug
Josien maatschappelijk begeleider

Taalondersteuning

Hoe beter je Nederlands spreekt en begrijpt hoe beter je jezelf kunt redden in de maatschappij. Vandaar dat onze vrijwilligers vluchtelingen steunen bij het oefenen van de taal.

Elke vluchteling is wettelijk verplicht om binnen drie jaar te slagen voor het inburgeringsexamen. Ze moeten daarvoor een bepaald niveau van de Nederlands taal beheersen en een aantal dingen weten over wonen en werken in Nederland. En dat kan knap lastig zijn. Hulp van een vrijwilliger kan dan uitkomst bieden. Drie keer per week kunnen vluchtelingen samen met onze vrijwilligers extra oefenen met de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren over Nederlandse gewoonten of samen stukjes uit de krant te lezen.

Loopbaanbegeleiding

Een nieuwe toekomst opbouwen en je eigen geld kunnen verdienen, dat is de wens van veel vluchtelingen. Daarom hebben we een speciaal groepje vrijwilligers dat kijkt welke mogelijkheden er zijn voor stage, studie of (vrijwilligers) werk.

Sommige vluchtelingen zijn in het land van herkomst hoog opgeleid. Maar in Nederland worden andere eisen aan diploma’s gesteld. Vaak moeten ze opnieuw de schoolbanken in. Maar hoe pak je zoiets aan? Hoe vind je de juiste stage of studieplek? Hoe gaat solliciteren in Nederland? Onze vrijwillige loopbaanbegeleiders gaan samen met hen, en ook met vluchtelingen die soms niet meer hebben dan alleen een paar jaar basisschool, op zoek naar antwoorden op deze vragen. Een maal per week treffen zij elkaar en werken naar het door de vluchteling gestelde einddoel toe.

Mensen helpen om zelfvertrouwen op te bouwen